بین 14000 نوع موجود در دنیا که تقریبا می توان گفت فقط نصف آن ها را می توان خورد 75 نوع قارچ وجود دارند که می توانند شما را به سختی بیمار یا حتی بکشند.

از جمله قارچ هایی که می توانند فردی را بکشند می توان به death caps, deadly dapperlings, destroying angels, autumn skullcaps و Fly agaric یا amanita muscaria اشاره کرد که اگر به اسم این قارچ ها دقت کنید حتما از خوردن آنها اجتناب می کنید!

از نشانه هایی که بعد از خوردن قارچ های سمی به شما دست بدهد می توان به حالت تهوع و استفراغ و همچنین سرگیجه و اسهال اشاره کرد.

در ادامه با این چند قارچ بیشتر آشنا می شویم

قارچ deadly dapperlings

قارچ deadly dapperlings

ادامه مطلب...