بعضی از قارچ ها بسیار مفید هستند . کپکی که گاهی اوقات بر روی نان می روید پنی سیلیوم نام دارد . این کپک پرزدار دار از هزاران رشته ریز تشکیل شده است که بسیار کوچک است و بدون میکروسکوپ دیده نمی شود . 

برای خواندن ادامه ی مطلب اینجا کلیک کنید ...

دانشمندی به نام الکساندر فلمینگ پی برد که این کپک می تواند میکروب ها را از بین ببرد . امروزه این کپک را مخصوصا کشت می کنند و از آن دارویی به نام پنی سیلین تهیه می کنند . پنی سیلین برای معالجه ی بسیاری از بیماریها از گلو درد تا مخملک به کار می رود. 

 

منبع : کتاب قارچ ها