قارچ ها اغلب سبب مریضی گیاهان می شوند. زنگ گندم ( ارگو )  بیماری است که در گیاه گندم که توسط نوعی قارچ به وجود می آید. افرادی که نان حاصل از گندم‌های فاسد می خورند شدیدا بیمار می شوند.

ادامه مطلب ...

 

نوعی قارچ وجود داردکه باعث کپک سیب زمینی می شود. این قارچ به برگهای این گیاه حمله می کنند و در نتیجه سیب زمینی ها در زیر خاک شروع به پوسیدن می کنند.