خزه مانند جلبک در مکان های مرطوب می روید. خزه حالت نرم دارد و به صورت گروهی می روید. گاهی خزه با گلسنگ اشتباه گرفته می شود. گلسنگ ها کامل متفاوتند، گلسنگ ها سفت ترند. خزه ها در فصل بهار می روید.

فرق جلبک با خزه چیست؟ 

جلبک ها بیشتر در آب می رویند اما خزه ها بیشتر در جنگل ها رشد می کنند. جلبک ها نوع های گوناگونی مانند جلبک دریایی، جلبک صخره ای‌، جلبک قرمز و .... جلبک صخره ای فقط نزدیک دریا می روید اما خزه روی صخره هایی که مرطوب باشند هم به سرعت رشد می کنند.

 

ادامه مطلب...

خزه عضوی از گروه خزه‌تباران است این گروه از خزه ، جگرواشان ، شاخ‌واشان تشکیل شده است.

شاخ‌واشان به انگلیسی hornwort 

شاخ‌واشان جزو گیاهان بدون آوند است. کار آوند رساندن غذا و آب مورد نیاز به گیاه است پس بعضی از گیاهان بدون آوند ریشه هم ندارند.