بهترین راه برای مشاهده ی هاگ ها این است که پایه ی قارچ را از کلاهک جدا کنید ، سپس کلاهک را بر روی قطعه ای کاغذ خشک کن قرار دهید و در طول شب آن را به همین حال بگذارید صبح روز بعد وقتی کلاهک را بر می دارید ، می توانید طرح هاگ ها را بر روی کاغذ مشاهده کنید . چیزی گه شما دیدید برابر با میلیون ها هاگ است پس می توانید تصور کنید که یک هاگ چقدر کوچک است.