قارچ ها

اطلاعات کوتاه و مختصر اما مفید در مورد قارچ ها

دگمه ی کوچک

این دگمه ی کوچک رشد می کنند و خیلی زود سطح خاک را می شکافد و بیرون می آید. دگمه ی قارچ دائما بزرگتر می شود و خیلی سریع اندازه اش بزرگتر از پوستش می شود. پوست شکافته شده و کلاهک مانند یک چتر گسترده می گردد ، طوری که یک حلقه ی ناصاف و برجسته بر روی پوست پایه ی قارچ باقی می ماند .

۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
Svamp ir

پراکنده شدن هاگ ها

قارچ ها خیلی سریع رشد می کنند . هاگ ها توسط باد پراکنده می شوند. اگر هاگ در جایی بیفتد که غذای کافی برایش موجود باشد شروع به رشد می کنند . هاگ ها بر خلاف گیاهان سبز ، ریشه و جوانه نمی زنند .

از هاگ رشته های کوچکی خارج و منشعب می شود. برخی از این انشعابات به یکدیگر متصل می شوند و یک برجستگی کوچک به وجود می آورد که به اندازه ی ته سنجاق است . این برجستگی را دگمه ی قارچ می نامند .
 

۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
Svamp ir

بهترین راه برای مشاهده ی هاگ ها

بهترین راه برای مشاهده ی هاگ ها این است که پایه ی قارچ را از کلاهک جدا کنید ، سپس کلاهک را بر روی قطعه ای کاغذ خشک کن قرار دهید و در طول شب آن را به همین حال بگذارید صبح روز بعد وقتی کلاهک را بر می دارید ، می توانید طرح هاگ ها را بر روی کاغذ مشاهده کنید . چیزی گه شما دیدید برابر با میلیون ها هاگ است پس می توانید تصور کنید که یک هاگ چقدر کوچک است.

 

۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
Svamp ir

سطح زیرین کلاهک

سطح زیرین کلاهک

اگر سطح زیرین کلاهک یک قارچ را نگاه کنید ، تیغه های آن را خواهید دید. بر روی هر تیغه ، هزاران خاک (تخم قارچ) وجود دارد. هاگ تقریبا شبیه به دانه ی گیاهان سبز است. از هاگها قارچهای تازه‌ای روییده خواهند شد . کلاهک قارچ درست همانند یک چتر معمولی هاگها را از آسیب باران محفوظ می‌دارد. از هر تیغه ی قارچ هزاران هاگ آویزان است.

۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
Svamp ir

شیره ی مخصوص

برگ ها و چوبها ی پوسیده ی درون خاک توسط این شیره حل می شوند تا قارچ بتواند به راحتی از آنها تغذیه کند. سپس رشته های قارچ , مخلوط شیره و غذا ی حل شده را از خاک به درون حود می کشد. این غذا در داخل رشته های قارچ به سمت بالا و به طرف پایه حرکت می کند. سپس از آنجا به کلاهک می رود. بعضی از قارچ ها هم بر روی درختان می رویند. آنها نیز به همین طریق چوب درختان را می خورند.

 

۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
Svamp ir

دلیل رویش قارچ بر روی چوب ها و برگ های پوسیده

گیاهان سبز از نور خورشید استفاده می کنند تا در برگ هایشان غذا بسازد. قارچها خود قادر به این کار نیستند به همین سبب بر روی چوبها و برگ های پوسیده می رویند. ابتدا در داخل رشته های کوچک قارچ که در زیر خاک قرار دارند شیره ی مخصوصی ساخته می شوند. این رشته ها بیرون می آیند و به داخل خاک می رود.

 

 

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
Svamp ir

ریشه یا رشته ؟

قارچها ریشه ندارند و دارای رشته های کوچک و سفید رنگ هستند که در زیر خاک قرار گرفته اند . این رشته ها را می سیلیوم می نامند . پایه ی قارچ ها از تعداد زیادی از این رشته ها تشکیل شده است. قارچها وقتی سر از خاک بیرون می آورند ، ابتدا به شکل دگمه هایی گردد و کوچک دیده می‌شوند . پوست روی کلاهک از دور کلاهک تا پایه امتداد پیدا می‌کند.

۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
Svamp ir

قارچ ها گونه ای جدا

قارچ ها دسته ای جداگانه از یوکاریوت ها را تشکیل می دهند .قارچ ها نه گیاه هستند و نه جانور.نام دیگر قارچ ها در فارسی سماروغ بود است.

قارچ ها تأثیرات زیادی در طبیعت دارند.برای مثال گونه ای از قارچ ها باعث سیاه شدن رنگ کاشی های حمام می شوند و یا گونه ای دیگر به مزارع یا برخی از سبزیجات چون سیب زمینی⁦ آسیب می رساند. حتی بعضی از قارچ ها باعث ایجاد بعضی از بیماری ها می شوند

برای خواندن ادامه ی مطلب اینجا کلیک کنید ...

 

۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
Svamp ir